Sold Archive

Shuntei

 
Shuntei - Minomoto no Yorimitsu (Raiko) and his Retainers Kill the Shuten-Doji Monster
SOLD
Title:
Minomoto no Yorimitsu (Raiko) and his Retainers Kill the Shuten-Doji Monster
Date:
c. 1810
Size:
15.5 x 31.5
Medium:
Woodblock Print
Publisher:
Tsutaya Jusaburo
INV. #:
06144669